Betablokker og trening

Denne artikkelen vil se på hvordan betablokkere påvirker kroppen under trening, hvilke hensyn som bør tas, og hvordan man best kan tilpasse treningsrutinen hvis man bruker disse medikamentene.

Betablokkere, også kjent som betareseptorblokkere, er en klasse medikamenter som brukes til å behandle en rekke kardiovaskulære tilstander, inkludert høyt blodtrykk, hjertearytmier og hjertesvikt. De virker ved å blokkere effekten av adrenalin på beta-reseptorer, noe som fører til en reduksjon i hjertefrekvens og blodtrykk. For de som trener regelmessig, kan betablokkere ha betydelige effekter på ytelse og treningstoleranse.

Hvordan betablokkere virker

Betablokkere virker ved å blokkere beta-adrenerge reseptorer i hjertet, lungene og andre deler av kroppen. Dette fører til en reduksjon i effekten av adrenalin og noradrenalin, noe som resulterer i lavere hjertefrekvens og blodtrykk. Disse medikamentene brukes ofte til å behandle tilstander som:

 • Hypertensjon (høyt blodtrykk)
 • Angina (brystsmerter)
 • Hjerteinfarkt (hjerteinfarkt)
 • Hjertearytmier (uregelmessige hjerterytmer)
 • Hjertesvikt
 • Migrene

Effekten av betablokkere kan variere avhengig av typen betablokker. Noen er selektive og virker primært på hjertet (f.eks. metoprolol), mens andre er ikke-selektive og påvirker både hjerte og andre organer (f.eks. propranolol).

Betablokkere og fysisk ytelse

Redusert hjertefrekvens

En av de mest merkbare effektene av betablokkere er redusert hjertefrekvens. Under fysisk aktivitet øker normalt hjertefrekvensen for å levere mer oksygen til musklene. Betablokkere begrenser denne økningen, noe som kan føre til at man føler seg mer andpusten og mindre i stand til å opprettholde høy intensitet over lengre tid. Dette kan være spesielt utfordrende for utholdenhetsidrettsutøvere som løpere og syklister.

Redusert maksimal oksygenopptak (VO2 max)

Maksimalt oksygenopptak, eller VO2 max, er et mål på kroppens evne til å ta opp og bruke oksygen under maksimal fysisk anstrengelse. Studier har vist at betablokkere kan redusere VO2 max, noe som påvirker generell utholdenhet og ytelse. Dette skyldes både redusert hjertefrekvens og nedsatt kontraktilitet i hjertemuskelen.

Endret opplevelse av anstrengelse

Betablokkere kan også påvirke hvordan man opplever anstrengelse. Mange rapporterer en økt følelse av tretthet og utmattelse under trening. Dette kan gjøre det vanskeligere å motivere seg selv til å trene og kan påvirke treningsglede og utholdenhet over tid.

Betablokkere og trening

Betablokkere er en type hjertemedisiner som er foreskrevet etter hjerteinfarkt eller for å behandle unormale hjerterytmer (arytmier) og andre forhold. Svaret kan variere mye, avhengig av alvorlighetsgraden av tilstanden din, så det er viktig å sjekke med din lege. Det er også viktig å forstå hvordan disse stoffene påvirker hjertet ditt.

Relatert: Blodtrykksmedisin og trening

Betablokkere bremser pulsen, noe som kan forhindre økning i hjerterytmen som vanligvis oppstår med trening. Dette betyr at det kanskje ikke er mulig for deg å nå ønsket hjertefrekvens, frekvensen per minutt du ønsker for å sikre at du trener hardt nok. Uansett hvor hardt du trener når du tar en betablokker, kan det hende at du aldri når din makspuls. Husk at hvis du ikke klarer å nå din makspuls, betyr ikke det at du ikke har kardiovaskulære fordeler ved trening.

Relatert: Betablokker senker pulsen

Det er ingen presis måte å forutsi effekten av betablokkere på hjerterytmen din. En stresstest, som kontrollerer blodstrømmen gjennom hjertet mens du trener, kan måle hvor hardt hjertet pumper mens du tar betablokkere. Legen din kan bruke denne informasjonen for å bestemme din hjertefrekvens. Hvis du ikke har tatt en stresstest på hjertet, kan du bruke en opplevd anstrengelsesskala, som er avhengig av din vurdering av hvor hardt du trener basert på innsats, pust og tretthet. Be legen din om hjelp til å finne og bruke en anstrengelsesskala.

For de fleste treningsøkter er det beste alternativet å sikte mot fysisk aktivitet som føles krevende. Treningen et krever innsats, men du kan fortsette å trene. Hvis du ikke kan snakke mens du trener, trener du antakelig med en intensitet tilsvarende moderat til hard.

Tilpasning av treningsrutiner for de som bruker betablokkere

Selv om betablokkere kan påvirke fysisk ytelse, er det viktig å huske at regelmessig fysisk aktivitet fortsatt er svært gunstig for helsen. Her er noen strategier for å tilpasse treningsrutiner:

Konsultasjon med helsepersonell

Før du starter eller endrer en treningsrutine, er det viktig å konsultere med lege eller en annen kvalifisert helsepersonell. De kan gi råd om hvilken type aktivitet som er trygg og hensiktsmessig basert på din spesifikke medisinske tilstand og medikamenter.

Justering av intensitet

Fordi betablokkere kan redusere maksimal hjertefrekvens, kan det være nødvendig å justere intensiteten på treningen. Dette kan innebære å fokusere mer på moderat intensitetstrening i stedet for høyintensitetsintervaller. Bruk av opplevd anstrengelsesskala (Borg-skala) kan være nyttig for å regulere intensiteten basert på hvordan du føler deg, heller enn på hjertefrekvens alene.

Progressiv trening

Start med lavintensitetsaktiviteter og øk intensiteten gradvis etter hvert som kroppen tilpasser seg. Dette kan bidra til å forbedre utholdenhet og redusere risikoen for skader eller overbelastning.

Regelmessig oppfølging

Regelmessige oppfølgingsbesøk hos legen kan hjelpe med å overvåke effekten av betablokkere på treningsytelsen og helse generelt. Justeringer i dosering eller type betablokker kan noen ganger være nødvendig for å finne en balanse som fungerer best for deg.

Sikkerhetshensyn ved trening med betablokkere

Når man trener mens man bruker betablokkere, er det flere sikkerhetshensyn som bør tas:

Hydrering

Betablokkere kan påvirke kroppens evne til å regulere temperatur og kan øke risikoen for dehydrering, spesielt under varmt vær. Det er viktig å drikke rikelig med vann før, under og etter trening for å opprettholde væskebalansen.

Oppvarming og nedkjøling

En grundig oppvarming før trening og nedkjøling etterpå kan hjelpe med å forberede hjertet og musklene for fysisk aktivitet, samt redusere risikoen for hjertekomplikasjoner.

Kjenne egne grenser

Det er viktig å lytte til kroppen og ikke presse seg selv for hardt. Hvis du opplever symptomer som svimmelhet, brystsmerter, eller ekstrem tretthet, bør du stoppe treningen umiddelbart og kontakte lege.

Betablokkere og forskjellige typer trening

Aerob trening

Aerob trening, som løping, sykling og svømming, kan påvirkes betydelig av betablokkere på grunn av deres innvirkning på hjertefrekvens og utholdenhet. Likevel kan moderat intensitet aerob trening være svært gunstig og bidra til å forbedre kardiovaskulær helse uten å overstresse hjertet.

Styrketrening

Styrketrening påvirkes i mindre grad av betablokkere sammenlignet med aerob trening, men det er fortsatt viktig å overvåke intensiteten. Fokus på lavere vekt og høyere repetisjoner kan være en god strategi for å unngå overbelastning.

Fleksibilitet og balansetrening

Aktiviteter som yoga og tai chi kan være svært gunstige, da de fokuserer på fleksibilitet, balanse og avslapning uten å stresse hjertet i samme grad som høyintensiv trening.

Betablokkere og spesifikke treningsmål

Vekttap

Vekttap kan være en utfordring når man bruker betablokkere, da redusert metabolisme og lavere treningsintensitet kan gjøre det vanskeligere å forbrenne kalorier. Kombinasjon av moderat intensitet trening med et sunt kosthold kan imidlertid fortsatt gi gode resultater over tid.

Muskelbygging

For de som ønsker å bygge muskler, kan styrketrening med fokus på progresjon og konsistens være effektiv. Selv om betablokkere kan redusere maksimal styrke og utholdenhet, kan gradvis økning i belastning og vedvarende innsats fortsatt føre til betydelige muskelgevinster.

Økt utholdenhet

Økt utholdenhet kan oppnås ved å fokusere på langsom og jevn progresjon i treningsintensitet og varighet. Intervalltrening med moderat intensitet kan være en god måte å forbedre utholdenhet uten å overstresse hjertet.

Betablokkere og spesielle populasjoner

Eldre voksne

Eldre voksne kan ha nytte av betablokkere for å håndtere kardiovaskulære tilstander, men de bør være ekstra forsiktige med trening. Fokus på lav-intensitetsaktiviteter som turgåing, lett styrketrening, og fleksibilitetsøvelser kan være gunstig.

Personer med diabetes

Betablokkere kan påvirke blodsukkernivået og maskere symptomer på hypoglykemi. Diabetikere som bruker betablokkere bør overvåke blodsukkeret nøye, spesielt under og etter trening, og sørge for å ha raske karbohydrater tilgjengelig i tilfelle av lavt blodsukker.

Idrettsutøvere

Konkurranseidrettsutøvere som bruker betablokkere kan oppleve begrensninger i ytelse, spesielt i utholdenhetssporter. Det kan være nødvendig å justere treningsstrategier og konkurranseregimer for å maksimere ytelse innenfor de fysiske grensene som betablokkere setter.

Konklusjon

Betablokkere er en viktig klasse medikamenter for behandling av mange kardiovaskulære tilstander, men de kan ha betydelig innvirkning på fysisk ytelse og trening. Ved å forstå hvordan disse medikamentene påvirker kroppen, og ved å tilpasse treningsrutiner deretter, kan man fortsatt opprettholde en aktiv og sunn livsstil. Det er viktig å samarbeide med helsepersonell for å sikre trygg og effektiv trening, og for å finne den beste balansen mellom medikamentell behandling og fysisk aktivitet. Gjennom informerte valg og nøye overvåking kan man oppnå gode helse- og treningsresultater selv om man bruker betablokkere.

Referanser

 1. American Heart Association. (2020). Understanding blood pressure readings. Hentet fra https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/understanding-blood-pressure-readings
 2. Brinker, A. D., & Soliman, E. Z. (2017). Beta-blockers and exercise. Current Sports Medicine Reports, 16(5), 341-345. https://doi.org/10.1249/JSR.0000000000000405
 3. Fagard, R. H. (2012). Exercise therapy in hypertensive cardiovascular disease. Progress in Cardiovascular Diseases, 55(6), 404-413. https://doi.org/10.1016/j.pcad.2012.11.001
 4. Lenz, T. L., Monaghan, M. S., & Smith, K. M. (2006). Safety of beta-blocker use during exercise. Journal of Pharmacy Practice, 19(5), 358-363. https://doi.org/10.1177/0897190006294838
 5. Rezkalla, S. H., & Kloner, R. A. (2016). Effect of beta-blockers on exercise capacity. Cardiology Clinics, 34(3), 375-386. https://doi.org/10.1016/j.ccl.2016.03.009
 6. Sharman, J. E., & La Gerche, A. (2015). Exercise and cardiovascular risk in patients with hypertension. American Journal of Hypertension, 28(2), 147-158. https://doi.org/10.1093/ajh/hpu191
 7. Whelton, P. K., Carey, R. M., Aronow, W. S., Casey, D. E., Collins, K. J., Himmelfarb, C. D., … & Wright, J. T. (2018). 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults: executive summary: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Hypertension, 71(6), 1269-1324. https://doi.org/10.1161/HYP.0000000000000066

4o

Om forfatteren

Legg inn kommentar