Beregne sluttid på 10 km

Lær mer om hvordan du kan bruke SpurtPredictor løpekalkulator for å estimere sluttid på 10 km, basert på en annen distanse du nylig har løpt.

Hvordan bruke SpurtPredictor

Legg inn 10 km under ønsket distanse, og velg distanse og tid på distansen du ønsker å bruke for å estimere sluttid på 10 km. Klikk for å beregne estimert sluttid på 10 km.

SpurtPredictor gir deg et estimat

Det vil være flere faktorer som spiller inn, for hvilken sluttid du oppnår i et løp. Faktorer som hvordan du har trent, dagsform, temperatur (maraton) m.m. SpurtPredictor kan likevel være et nyttig verktøy, og kanskje også motiverende når du skal sette deg mål for distansen du skal løpe.

Relaterte artikler:

SpurtPredictor

Estimere sluttid på løp

Om forfatteren

Legg inn kommentar