Beregne gjennomsnittsfart på maraton

Beregne gjennomsnittsfart på maraton. Lær mer om hvordan du kan bruke SpurtCoach løpekalkulator for å estimere gjennomsnittsfart på maraton.

Gjennomsnittsfart på maraton

Et maraton er langt, og farten vil naturlig variere underveis i løpet. Etter løpet vil du som regel få en gjennomsnittsfarten basert på tiden du har brukt på maraton. Det kan også være interessant å beregne gjennomsnittfart på maraton basert på sluttid også før du løper maraton. Det kan du enkelt gjøre med SpurtCoach løpekalkulator. Løpekalkulatoren beregner din gjennomsnittsfart basert på sluttid og distanse.

SpurtCoach

Har du beregnet en sluttid på 3 timer og 15 minutter, vil det tilsvare en gjennomsnittfart på drøyt 4 minutter og 37 sekunder per km. For at du skal få et mest mulig nøyaktig estimat på gjennomsnittsfarten du skal greie å holde på maraton, må du sette deg realistiske mål på hva som faktisk er gjennomførbart. Setter du gjennomsnittsfarten på grensen av hvor fort du greier å løpe, vil sannsynligheten for at du ikke greier denne farten være stor. Dagsform og en høyere temperatur enn forventet kan være nok til at du ikke greier å opprettholde farten du har som mål å holde. Legg derfor inn en lavere noe lavere gjennomsnittsfart enn det du greier på trening.

Relaterte artikler:

Hvordan trene med SpurtCoach

SpurtCoach

Om forfatteren

Legg inn kommentar