Beregne fart på langintervall

Beregne fart på langintervall. Lær mer om hvordan du kan bruke løpekalkulator for å estimere fart og sette deg treningsmål på langintervaller.

Kalkulere fart på langintervaller med fartskalkulator

Bruk SpurtCoach for å kalkulere med hvilken fart du gjennomfører langintervaller. Beregne hvor raskt du løper langintervaller nå, og sett deg mål for hvor fort du kan løpe langintervall på sikt.

Trene langintervaller med SpurtCoach

Bruk SpurtCoach for å planlegge og gjennomføre langintervaller. Du kan Legg inne lengde på langintervall og hvor lang tid du bruker på intervallet. Klikk ‘Beregne fart’ og du får gjennomsnittlig hastighet på intervallet.

SpurtCoach

Sett deg mål for hvor raskt du ønsker å løpe langintervall

Hvis du skal løpe 1000 meter intervaller, tar du utgangspunkt i en gjennomsnittshastighet for distansen. Redusere tiden du bruker på 1000 meter noe i SpurtCoach, slik at gjennomsnittshastigheten blir høyere. Test ut neste gang du løper 1000 meter intervaller, og justere etter behov.

Relaterte artikler:

Hvordan trene med SpurtCoach

Sett deg mål med SpurtCoach

Om forfatteren

Legg inn kommentar