Beregne ditt maksimale oksygenopptak

Lær mer om hvordan du kan estimere ditt maksimale oksygenopptak basert på alder, makspuls og hvilepuls.

Maksimalt oksygenopptak

Maksimalt oksygenopptak, eller VO2 maks, er det maksimale oksygenopptaket målt når du trener med økende intensitet. Maksimalt oksygenopptak reflekterer kardiorespiratorisk kondisjon og utholdenhetskapasitet når du trener.

Kondisjonstall for aldersgrupper

God kondisjon er svært viktig for å kunne leve et friskt og langt liv. Det maksimale oksygenopptaket er det mest presise målet på kondisjon. Det gjennomsnittlige maksimale oksygenopptaket for kvinner og menn kan være 35 og 44 ml/kg/min, og oksygenopptaket synker med om lag 7 % for hvert tiår eldre man blir. Tabellen nedenfor viser kondisjonstall (maksimalt oksygenopptak) for kvinner og menn etter alder.

Alder KvinnerMenn
20-29 år4354
30-39 år4049
40-49 år3847
50-59 år3442
60-69 år3139
Over 70 år2734

Beregne ditt oksygenopptak

Legg inn alder og maksimalt oksygenopptak (hvis du vet det) og din hvilepuls, for å kalkulere ditt oksygenopptak.

Relaterte artikler:

SpurtVO2

Kondisjonstall for din aldersgruppe

Om forfatteren

Legg inn kommentar