Autoimmune sykdommer og stress

Denne artikkelen tar sikte på å se på hvordan stress påvirker immunsystemet, og utforske potensielle strategier for å håndtere stress hos personer med autoimmune sykdommer.

Autoimmune sykdommer er en kompleks gruppe av lidelser der kroppens immunsystem feilaktig angriper sitt eget vev. Disse sykdommene kan påvirke ulike deler av kroppen, inkludert ledd, hud, organer og vev. Mens det er flere faktorer som kan bidra til utviklingen av autoimmune sykdommer, har forskning vist en sammenheng mellom stress og forverring av symptomer hos de som allerede lider av disse lidelsene. Denne artikkelen tar sikte på å undersøke denne forbindelsen nærmere, se på hvordan stress påvirker immunsystemet, og utforske potensielle strategier for å håndtere stress hos personer med autoimmune sykdommer.

Hva er autoimmun sykdom?

Dette er fascinerende og mystiske forhold der kroppens immunforsvar angriper sitt eget vev. Det finnes mange autoimmune sykdommer. Noe av det mest kjente er revmatoid artritt, psoriasis, multippel sklerose og type 1-diabetes. I noen tilfeller er en tilstand merket “autoimmun” basert på konvensjonell visdom eller ekspertkonsensus snarere enn vitenskap. Begrepet “autoimmun” har blitt brukt løst om enhver tilstand med ukjent årsak der betennelse er til stede eller immunforsvaret ser ut til å være aktivt. Men en infeksjon kan gjøre det samme. Så kanskje noen av disse tilstandene som nå anses for å være autoimmune, viser seg å være kroniske infeksjoner av en organisme vi ennå ikke har identifisert.

Hva er stress?

En vanlig definisjon på stress er enhver opplevelse som forårsaker spenning, enten det er fysisk, psykologisk eller emosjonelt, spesielt hvis det aktiverer “kamp eller flukt” -responsen (der binyrene frigjør adrenalin, noe som fører til rask puls og økt blodtrykk). Dette tjener oss bra hvis vi blir jaget av en løve. Men det er teoretisert at vedvarende stress (som bekymring for økonomi, mental eller fysisk helse eller mellommenneskelige forhold) kan føre til kronisk sykdom som høyt blodtrykk eller autoimmun sykdom.

Hva som forårsaker stress for en person er svært individuelt. Et vanlig eksempel er å måtte tale offentlig. Noen mennesker synes det er lett å holde en tale foran en mengde; for andre kan imidlertid nøyaktig samme situasjon føles intet mindre enn fryktelig og forårsake bekymring i flere uker i forveien. En stressende opplevelse kan også være noe positivt, som å gifte seg, eller gå inn i et rom på bursdagen din der venner og familie gjemmer seg. Overraskelse!

Relatert: Høyt blodsukker og stress

Hva er en stressrelatert lidelse?

Det er en stor forskjell mellom stress og å ha en “stressrelatert lidelse”, der en bestemt, veldefinert tilstand eller sykdom utvikler seg etter en spesifikk og intenst stressende hendelse. Et dramatisk eksempel er posttraumatisk stresslidelse (PTSD), der en alvorlig fysisk eller psykologisk skade fører til en rekke problemer, inkludert urovekkende, påtrengende minner fra den traumatiske hendelsen; hukommelsesproblemer; apati; og irritabilitet.

Autoimmune sykdommer: En oversikt

Autoimmune sykdommer oppstår når immunsystemet, som vanligvis beskytter kroppen mot skadelige stoffer som bakterier og virus, feilaktig angriper friske celler og vev. Dette kan føre til betennelse, ødeleggelse av vev og en rekke symptomer avhengig av hvilket organ eller vev som er berørt. Eksempler på autoimmune sykdommer inkluderer revmatoid artritt, lupus, cøliaki, type 1 diabetes og multippel sklerose.

Studier om forbindelsen mellom stress og autoimmune sykdommer

Flere studier har undersøkt sammenhengen mellom stress og autoimmune sykdommer, og resultatene peker på en kompleks, men signifikant forbindelse. En studie publisert i tidsskriftet Psychoneuroendocrinology fant for eksempel at personer som opplevde høyere nivåer av stress hadde økt risiko for å utvikle autoimmune sykdommer som lupus og revmatoid artritt.

En annen studie, utført av forskere ved University of California, Los Angeles, fant at stress kunne påvirke immunsystemet ved å endre aktiviteten til visse gener som er knyttet til betennelse og autoimmune reaksjoner. Disse funnene tyder på at stress ikke bare kan forverre symptomer hos personer med autoimmune sykdommer, men også bidra til selve utviklingen av disse tilstandene.

Relatert: Hovne lymfeknuter og stress

Stress og immunsystemet: en kompleks forbindelse

Stress er en naturlig respons på utfordrende situasjoner eller trusler, og kroppens måte å mobilisere ressurser for å takle disse situasjonene på. Kortvarig stress kan være adaptivt og hjelpe oss med å håndtere situasjoner som krever økt oppmerksomhet eller handling. Imidlertid kan langvarig eller kronisk stress være skadelig for helsen vår, inkludert immunsystemet.

Forskning har vist at stress kan påvirke immunsystemet på flere måter. For det første kan stress øke produksjonen av betennelsesfremmende molekyler i kroppen, noe som kan forverre betennelse og symptomer hos personer med autoimmune sykdommer. Videre kan stress også svekke kroppens evne til å bekjempe infeksjoner og andre ytre trusler, noe som kan øke risikoen for å utvikle eller forverre autoimmune tilstander.

Utforske sammenhengen mellom stress og autoimmun sykdom

KAMPANJER HOS MILRAB |

I denne nye studien analyserte forskere mer enn 100 000 personer diagnostisert med stressrelaterte lidelser og sammenlignet deres tendens til å utvikle autoimmune sykdommer minst ett år senere med 126 000 av søsknene, og ytterligere en million mennesker som ikke hadde stressrelaterte lidelser.

Studien fant at individer diagnostisert med en stressrelatert lidelser

  • hadde større sannsynlighet for å bli diagnostisert med en autoimmun sykdom (omtrent ni per 1000 pasientår * som hadde stressrelaterte lidelser, men bare rundt seks per 1000 pasientår blant de uten stressrelaterte lidelser)
  • hadde større sannsynlighet for å utvikle flere autoimmune sykdommer
  • hadde en høyere rate av autoimmune sykdommer hvis yngre.

En spesielt viktig observasjon var at for de med PTSD som ble behandlet med en type antidepressiva, var den økte frekvensen av autoimmun sykdom mindre dramatisk. Selv om disse observasjonene er spennende, forteller de oss ikke hvorfor eller hvordan en stressrelatert lidelse kan provosere eller forårsake autoimmun sykdom.

Potensielle mekanismer for forbindelsen mellom stress og autoimmune sykdommer

Selv om forbindelsen mellom stress og autoimmune sykdommer er vel dokumentert, er de underliggende mekanismene som forklarer denne sammenhengen fortsatt gjenstand for forskning. En mulig mekanisme er at stress kan føre til dysregulering av immunsystemet ved å påvirke produksjonen av pro-inflammatoriske cytokiner, som er proteiner som regulerer immunresponsen og betennelse i kroppen. Studier har vist at stress kan føre til økt produksjon av slike cytokiner, noe som kan bidra til økt betennelse og forverring av autoimmune sykdommer.

En annen mulig mekanisme er gjennom påvirkning av det autonome nervesystemet. Stressaktivering av det sympatiske nervesystemet, også kjent som “fight or flight”-responsen, kan føre til frigjøring av stresshormoner som kortisol og adrenalin. Disse hormonene kan påvirke immunsystemet ved å endre aktiviteten til immunceller og øke betennelse i kroppen, noe som igjen kan påvirke autoimmune sykdommer negativt.

Relatert: Konsentrasjonsvansker og dårlig hukommelse

Stress og genetisk sårbarhet

I tillegg til å påvirke immunsystemet direkte, kan stress også samhandle med genetisk sårbarhet for å øke risikoen for autoimmune sykdommer. Flere studier har vist at personer med en genetisk predisposisjon for autoimmune sykdommer kan være mer sårbare for effektene av stress. Dette antyder at genetiske faktorer kan samhandle med miljømessige faktorer, inkludert stress, for å øke risikoen for å utvikle autoimmune tilstander.

Håndtering av stress hos personer med autoimmune sykdommer

Gitt den potensielle påvirkningen av stress på autoimmune sykdommer, er det viktig for personer som lider av disse tilstandene å lære effektive mestringsstrategier. En tilnærming som ofte anbefales, er stressmestringsteknikker som mindfulness, dyp pusting, progressiv muskelavslapning og yoga. Disse teknikkene kan bidra til å redusere stresshormoner i kroppen og fremme avslapning og velvære.

I tillegg til stressmestring kan det også være nyttig å søke støtte fra venner, familie og helsepersonell. Å snakke åpent om ens følelser og bekymringer kan bidra til å redusere stress og øke følelsen av tilhørighet og støtte. For noen kan også profesjonell terapi eller rådgivning være nyttig for å lære å takle stressende situasjoner på en sunnere måte.

Stressmestringsteknikker for personer med autoimmune sykdommer

Å lære effektive stressmestringsteknikker er avgjørende for personer med autoimmune sykdommer for å bedre håndtere sine tilstander og forbedre livskvaliteten. En strategi som har vist seg å være nyttig, er kognitiv atferdsterapi (CBT), som fokuserer på å identifisere og endre negative tankemønstre og mestringsstrategier. CBT kan hjelpe personer med autoimmune sykdommer å takle stressende situasjoner på en mer konstruktiv måte og redusere følelsen av angst og bekymring.

KAMPANJER HOS MILRAB |

I tillegg til terapi kan også fysisk aktivitet være en effektiv måte å håndtere stress på og forbedre symptomene på autoimmune sykdommer. Regelmessig mosjon har vist seg å redusere nivåene av stresshormoner i kroppen og fremme følelsen av velvære og avslapning. Det er imidlertid viktig å velge øvelser som er passende og tilpasset ens fysiske tilstand, og å konsultere en helsepersonell før man starter en ny treningsrutine.

Relatert: Halsbetennelse som kommer tilbake

Konklusjon

Sammenhengen mellom stress og autoimmune sykdommer er kompleks og multifaktoriell. Mens forskningen har identifisert flere mekanismer som kan forklare denne forbindelsen, gjenstår det fortsatt mye å lære om hvordan stress påvirker immunsystemet og bidrar til utviklingen og forverringen av autoimmune tilstander. Det er imidlertid klart at å lære effektive stressmestringsteknikker er avgjørende for personer med autoimmune sykdommer for å redusere symptomene og forbedre livskvaliteten. Ved å implementere stressmestringsteknikker, søke støtte fra venner, familie og helsepersonell, og ta vare på ens generelle helse, kan personer med autoimmune sykdommer bedre håndtere sine tilstander og oppnå en bedre livskvalitet.

Om forfatteren

Legg inn kommentar