Andre etappe av Ringeriksmaraton

Andre etappe av Ringeriksmaraton strekker seg fra Kjellerberget til Beredskapsveien, og har en lengde på 5,3 km. Lær hvordan du kan trene for andre etappe av maratonstafetten på Ringerike.

Beskrivelse av andre etappe av Ringeriksmaraton

Ved Kjellerberget er det veksling. Herfra følger etappen gangvei langs Røyseveien. Opp til
Moskummen og Røyse Skole må man forsere en hard bakke, og løypa følger gangveien
videre forbi Røyse Skole før den svinger inn Jørgen Moesvei. I Svingerudkrysset følger
man Beredskapsveien mot Helgelandsmoen, til veksling nederst i Beredskapsveien.

Løypeprofil andre etappe av Ringeriksmaraton

Også andre etappe av maratonstafetten på Ringerike kan være krevende. Løypa starter lett kupert, men opp til Røyse skole må du forsere en hard bakke. Videre er løypa lettere med en god strekning nedover, før lett kupert inn mot veksling i Beredskapsveien.

Hvordan trene for andre etappe av Ringeriksmaraton

Andre etappe av Ringeriksmaraton vil kreve både hurtighet i både lette og tyngre partier av løypa, og variert intervalltrening kan være effektiv trening for å løpe en rask andre etappe av maratonstafetten. Tempotrening i kupert terreng kan også være effektiv trening for å greie å holde tempoet oppe gjennom hele andre etappe.

Intervalltrening og tempotrening for andre etappe av Ringeriksmaraton

Du kan veksle mellom å trene korte og lange intervaller for andre etappe av maratonstafetten, og kan fordel også gjennomføre motbakketrening med bakkeintervaller. Kortintervaller kan være effektiv trening for å løpe raskere på etappen, og for å takle temposkiftninger når du er ferdig med en motbakke. Det kan være flere sekunder å spare på å komme raskt opp i fart igjen etter motbakker. Langintervaller tempotrening kan bidra til økt hurtighet og evne til å holde et høyt tempo over et lenger tidsrom. Kortintervaller kan ha en lengde på alt fra 200-600 meter, mens langintervaller kan ha en lengde på 800-1200 meter. Intensiteten på intervallene kan være moderat til hard, der du løper intervallene progressivt raskere.

Du kan gjennomføre tempotrening uten pause med en varighet på alt fra 10-30 minutter. Starte med 10 minutter, og ha en gradvis økning utover i treningsperioden, inntil du trener tempo i 30 minutter. Intensiteten på tempotreningen kan være moderat til hard, der du løper progressivt gjennom hele tempotreningen.

Trene med lav intensitet for andre etappe av Ringeriksmaraton

Hovedvekten av treningen du gjennomfører når du trener for andre etappe av Ringeriksmaraton, kan være med lav intensitet. Legg inn rolig trening i etterkant av harde treningsøkter, og sørg for tilstrekkelig med restitusjon.

Relaterte artikler:

Første etappe av Ringeriksmaraton

Ringeriksmaraton maratonstafett

Om forfatteren

Legg inn kommentar