00
Months
00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds

Alkohol og trening

Alkoholbruk, spesielt overdreven alkoholforbruk er en av de alvorligste helserisikoene vi har. Forholdet mellom trening og alkoholforbruk er tydelig og langvarig.

Alkohol fortsetter å være det hyppigst brukte stoffet blant idrettsutøvere, og alkoholrelaterte problemer ser ut til å være mer vanlig hos disse individene. Alkoholbruk er direkte knyttet til skadefrekvensen ved sportsbegivenheter og ser ut til å fremkalle skadelige effekter på ytelseskapasiteten. Modellen av alkoholforbruk i eksperimentelle studier på mennesker har enten vært akutt (enkeltdose) eller kronisk (gjentatte doser over en periode). Disse studiene antydet at alkoholforbruk reduserer bruken av glukose og aminosyrer av skjelettmuskulaturen, påvirker energiforsyningen negativt og svekker den metabolske prosessen under trening. I tillegg er kronisk alkoholbruk assosiert med økt sitratsyntaseaktivitet og redusert tverrsnittsareal av type I, IIa og IIb fibre.

Det er bevis som tyder på at trening kan dempe den etanolinduserte nedgangen i lever mitokondrier og akselerere etanolmetabolismen i leveren. Trening ser ut til å redusere omfanget av oksidativ skade forårsaket av etanol. Bevis generert fra in vitro eksperimenter og dyreforsøk har også antydet at etanoladministrasjon reduserte kapillæriteten i skjelettmuskulaturen og økte aktivitetene i pyruvatkinase og laktatdehydrogenase.

Det er opparbeidet betydelige epidemiologiske bevis som viser at moderat inntak av alkohol kan redusere forekomsten av hjerte- og karsykdommer. Selv om det eksisterende beviset ofte er forvirrende og ulikt, er en av mekanismene at alkohol kan redusere forekomsten av dødelighet av hjerte- og karsykdommer ved å øke nivåene av lipoproteinkolesterol med høy tetthet.

Tilgjengelig bevis antyder at trening og moderat alkoholforbruk kan ha gunstige effekter på blodkoagulering og fibrinolyse; overbevisende eksperimentell bevis mangler imidlertid for å støtte dette. Sporadisk og kronisk alkoholforbruk er vanligvis knyttet til ugunstige endringer i blodplateaggregasjon og funksjon og kan være assosiert med blodplaterelatert trombedannelse. Selv om effekten av alkoholforbruk på blodets reologiske egenskaper ikke er kjent, antyder nylig eksperimentelle bevis at alkoholbruk etter trening er forbundet med ugunstige endringer i de viktigste determinantene for blodviskositet.

Det er godt dokumentert at alkoholbruk modulerer immunforsvaret og svekker vertsforsvaret. Bevis antyder at kronisk alkoholbruk er knyttet til uønskede effekter på kroppssystemene og organene, inkludert hjernen, det kardiovaskulære systemet og leveren.

Relaterte artikler:

Trening og alkohol

Alkoholskader på nervesystemet

Om forfatteren