Aerob og anaerob energiomsetning

ANNONSØRINNHOLD FRA MILRAB |

Celler produserer melkesyre når de metaboliserer karbohydrater anaerobt – uten oksygen. Lær mer om aerob og anaerob energiomsetning.

Under høyintensiv trening bruker musklene energi så raskt at de overgår sirkulasjonssystemets evne til å gi dem oksygen. Ettersom de er mer avhengige av anaerob metabolisme, produserer de melkesyre, som kan samle seg i blodet.

Glykolyse

Den første fasen av karbohydratmetabolismen er glykolyse. Under glykolyse brytes glukose eller blodsukker ned i en rekke trinn for å produsere en forbindelse som kalles pyruvat. Underveis frigjøres energi. Den energien fanges opp og lagres i form av en forbindelse kalt adenosintrifosfat, eller ATP. ATP kalles ofte cellens energivaluta. Celler bruker energien som er lagret i ATP til å utføre arbeid, for eksempel muskelkontraksjon.

Aerob metabolisme

Glykolyse er en rask prosess, men den produserer bare en liten mengde energi – bare to eller tre molekyler ATP for hvert glukosemolekyl. Hvis oksygen er tilgjengelig, kan cellen trekke ut mer energi fra pyruvat ved å metabolisere det aerobt, og gi opptil 36 ekstra molekyler ATP. Aerob metabolisme er svært effektiv, men den er mye langsommere enn glykolyse og er avhengig av sirkulasjonssystemets evne til å gi oksygen til cellene.

Melkesyreproduksjon

Under anstrengende trening bruker muskelcellene energi så raskt at sirkulasjonssystemet ikke kan levere nok oksygen til å holde tritt med etterspørselen. Selv med utilstrekkelig oksygen, kan imidlertid muskler fortsatt produsere energi gjennom anaerob glykolyse. Pyruvat omdannes deretter til en forbindelse som kalles melkesyre i stedet for å bli metabolisert aerobt. Melkesyre brytes ned for å danne en forbindelse som kalles laktat. Når du fortsetter å trene kraftig, bygges laktat opp i musklene og blodet.

Laktat klarering

Når laktat samler seg, blir musklene og blodet surere, noe som bidrar til smerte og tretthet. Imidlertid er laktat mer enn bare et uønsket biprodukt av glykolyse. Den har mange bruksområder i kroppen. Laktat brukes som drivstoff for andre muskler, spesielt hjertet. Muskler omdanner også laktat til glykogen, lagringsformen for karbohydrater. Leveren omdanner laktat til glukose så vel som til aminosyrer, byggesteinene til proteiner.

Relaterte artikler:

Aerob og anaerob forbrenning

Aerob og anaerob trening

Referanser

ANNONSØRINNHOLD FRA MILRAB |

Om forfatteren