Aerob energifrigjøring

0
56
Aerob energifrigjøring
Foto: Adobe Stock
Artikkelen fortsetter etter annonsen fra X-LIFE

7 990,-

5 990,-

X-ERFIT

RUN 100 TREDEMØLLE!

SPAR KR 2000,-Menneskekroppen bruker energi fra mat til drivstoff for bevegelse og viktige kroppsfunksjoner. Lær mer om aerob energifrigjøring.

Men kroppens celler får ikke energi direkte fra maten. Etter at maten er fordøyd, brytes karbohydrater, protein og fett ned i enkle forbindelser – glukose, aminosyrer og fettsyrer – som absorberes i blodet og transporteres til forskjellige celler i hele kroppen. Innenfor disse cellene, og fra disse energikildene, dannes adenosintrifosfat (ATP) for å gi drivstoff. Kroppen bruker 3 forskjellige systemer for å forsyne celler med den nødvendige ATP for å drive energibehov. De fleste av kroppens aktiviteter bruker et kontinuum av alle tre energisystemene, og jobber sammen for å sikre en konstant tilførsel av energi.

ATP-PC-system

Kroppen trenger kontinuerlig tilførsel av ATP for energi – enten energien er nødvendig alt fra å løfte vekter, gå og tenke. Det er også energienheten som driver stoffskiftet, eller de biokjemiske reaksjonene som støtter og opprettholder livet. For kort og intens bevegelse som varer i mindre enn 10 sekunder, bruker kroppen hovedsakelig ATP-PC eller kreatinfosfatsystem. Dette systemet er anaerobt, noe som betyr at det ikke bruker oksygen. ATP-PC-systemet bruker den relativt lille mengden ATP som allerede er lagret i muskelen for denne umiddelbare energikilden. Når kroppens tilførsel av ATP er utarmet, som skjer i løpet av sekunder, dannes ytterligere ATP fra nedbrytningen av fosfokreatin (PC) – en energiforbindelse som finnes i muskler.

Det anaerobe systemet

Melkesyresystemet, også kalt det anaerobe glykolysesystemet, produserer energi fra muskelglykogen – lagringsformen av glukose. Glykolyse, eller nedbrytning av glykogen til glukose, kan forekomme i nærvær eller fravær av oksygen. Når utilstrekkelig oksygen er tilgjengelig, får reaksjonsserien som omdanner glukose til ATP melkesyre som produseres – i et forsøk på å lage mer ATP. Melkesyresystemet gir relativt korte perioder – noen minutter – med høyintensiv muskelaktivitet, men akkumulering av melkesyre kan føre til tretthet og en brennende følelse i musklene.

Artikkelen fortsetter etter annonsen fra X-LIFE


Det aerobe systemet

Det mest komplekse energisystemet er det aerobe eller oksygenergisystemet, som gir det meste av kroppens ATP. Dette systemet produserer ATP ettersom energi frigjøres fra nedbrytningen av næringsstoffer som glukose og fettsyrer. I nærvær av oksygen kan ATP dannes gjennom glykolyse. Dette systemet involverer også krebs- eller trikarboksylsyresyklusen – en serie kjemiske reaksjoner som genererer energi i mitokondriene – kraftverket i kroppens celler. Kompleksiteten i dette systemet, sammen med det faktum at det er sterkt avhengig av sirkulasjonssystemet for å levere oksygen, gjør det tregere å handle sammenlignet med ATP-PC- eller melkesyresystemene. Det aerobe systemet leverer energi til kroppsbevegelse som varer mer enn bare noen få minutter, for eksempel lange perioder med arbeid eller utholdenhetsaktiviteter. Dette systemet er også veien som gir ATP som drivstoff for det meste av kroppens energibehov som ikke er relatert til fysisk aktivitet, for eksempel å bygge og reparere kroppsvev, fordøye mat, kontrollere kroppstemperaturen og vokse hår.

Sette alt sammen

Tre energisystemer fungerer i kroppen for å gi energi. Selv om disse systemene er kjent for sin rolle i å stimulere atletisk ytelse, er ATP viktig for ethvert energibehov i kroppen – inkludert alle automatiske kroppsprosesser for vekst, utvikling og vedlikehold av viktige kroppsfunksjoner. Disse energisystemene fungerer ikke uavhengig og fungerer ikke isolert. Snarere fungerer alle systemer til enhver tid, men noen kan være dominerende basert på kroppens aktiviteter, inkludert type, intensitet og varighet av fysisk aktivitet, samt en persons treningsnivå.

Relaterte artikler:

Hva er aerob trening

Anaerob terskel

Annonse fra MILRAB