800 meter intervaller

800 meter intervaller. Lær deg hvordan og med hvilken intensitet du kan trene 800 meter intervaller for å øke din aerobe kapasitet.

Trene langintervall på 800 meter

Langintervaller på 800 meter kan være effektiv trening for å øke din aerobe kapasitet og bli en raskere løper. Denne type intervaller kan du gjennomføre både når du trener for 800 meter distanse, og som langintervall for de fleste andre typer distanser du trener for.

I denne artikkelen vil du lære deg hvordan du kan trener langintervall på 800 meter, og med hvilken intensitet du kan gjennomføre intervalltreningen.

Hvorfor trene 800 meter intervaller

Langintervaller på 800 meter kan bidra til å øke din aerobe kapasitet, slik at du kan holde et høyere tempo uten at du nødvendigvis løper med høyere intensitet. Å trene langintervall kan være effektiv kondisjonstrening som vil gjøre deg mer utholdende som løper. Når du kombinerer denne typen intervall med kortintervaller, vil du være i bedre stand til å holde en høyere fart over et lengre tidsrom. Intervalltreningen vil være med på å øke din aerobe kapasitet, der du øker ditt maksimale oksygenopptak. Etter hvert vil du kunne løpe fortere over lengre tid, uten at løpetreningen blir anaerob.

Med hvilken intensitet du kan trene 800 meter intervaller

Intensiteten på 800 meter intervallene kan variere, avhengig av hvilken distanse du trener for. Trener du for å løpe 800 meter, kan det være at intensiteten på intervallene skal ligge helt på terskel, og også over anaerob terskel på slutten av intervallene, for å simulere intensiteten du vil løpe med under konkurranse. Trener du for andre typer distanser vil det være effektivt å løpe 800 meter intervallene progressivt raskere, ved at du øker farten innenfor hvert intervall, og fra ett intervall til det neste. Da vil intensiteten variere mellom moderat til hard.

Hvordan trene 800 meter intervaller

Du kan variere mellom å løpe 800 meter intervaller på bane, langs vei eller i terreng. Trener du spesifikt for 800 meter distanse, er det naturlig at du gjennomfører det meste av intervalltreningen på bane, men også her går det fint an å trener intervaller utenom bane. Det kan være en fordel å løpe 800 meter intervaller på fast dekke, for å få følelsen av høy fart.

Ha en gradvis økning i hvor mange repetisjoner du ønsker å gjennomføre, og variere med hvor lenge pausene mellom hvert 800 meter intervall skal være. Ha kortere pauser for å løpe intervallene med høyere intensitet. Dette kan være aktuelt når du ønsker å gjennomføre 800 meter intervaller på terskel. Eksempel på 800 meter intervaller kan være at du løper 6×800 meter intervall på bane med 90 sekunder pause mellom hvert intervall. Ønsker du aktiv pause, kan du jogge 200 meter mellom hvert intervall.

800 meter intervaller

Å trene langintervall på 800 meter kan være effektiv trening for å bli en raskere og mer utholdende løper. Som hovedregel kan du løpe intervallene progressivt raskere, men trener du spesifikt for 800 meter, kan du gjennomføre intervallene på terskel, om ønskelig.

Relaterte artikler:

1000 meter intervaller

Hvordan løpe lange intervaller for å komme i form

Om forfatteren

Legg inn kommentar