5 måter å trene på for suksess når du skal løpe maraton

Maraton kan være en krevende distanse bare å gjennomføre, og hvordan du trener i perioden før maraton vil være avgjørende for din suksess på distansen.

Måter å trene på for å lykkes med maraton

For at du skal lykkes med maraton vil det kreve betydelige treningsmengder, og det vil bli viktig å bygge opp et treningsvolum gradvis gjennom hele treningsperioden. Å lytte kroppen når du trener til maraton vil være viktig, for å ha en best mulig formutvikling og redusere risikoen for skader. Motivasjon er viktig for å greie å gjennomføre nødvendig trening før du går i gang med å løpe maraton. Langturer er selve essensen i en maratonløpers treningsprogram. Å trene regelmessig er viktig for suksess med maraton, for at du skal ha en jevn og god formutvikling.

1. Bygge treningsvolum når du skal løpe maraton

På generelt grunnlag kan vi si at jo lenger distanser jo høyere treningsvolum. Det betyr ikke at du som er en fersk maratonløper nødvendigvis skal løpe 100 kilometer eller mer i uka. Det du bør gjøre er å ta utgangspunkt i din nåværende treningsmengde, og ha en gradvis økning i treningsmengde fra uke til uke. Det er viktig at du starter tidlig med å øke treningsmengden, kanskje så mye som ett år før du skal løpe maraton. Da får kroppen tid nok til å venne seg til økt treningsmengde. Hvor mye du skal øke fra uke til uke vil variere fra løper til løper, og det vil derfor være vanskelig å gi noen eksakt formel på det. Å lytte til kroppen er kanskje den beste måten for å avgjøre hvor mye du skal trene.

2. Lytte til kroppen når du trener for maraton

Å lytte til kroppen kan være en smart måte for å bestemme når du trenger restitusjon, og for å avgjøre hvor mye du skal treningsmengden fra uke til uke. Driver du på grensen av hva du tåler, vil du kjenne det i form av at du er sliten fysisk, og kanskje også mentalt. Da kan det være lurt å legge inn noen ekstra hviledager eller restitusjonstrening, og la være å øke treningsmengden en kortere periode. Hvorvidt du lytter til kroppen din eller ikke kan forskjellen mellom skade eller ikke skade.

3. Motivasjon for å løpe maraton

Å løpe maraton er krevende, og det vil også opptreningen i forkant være i kortere eller lenger perioder. Det kan tære på motivasjonen for trening. Manglende motivasjon for å trene vil derfor uunngåelig påvirke hvordan du trener. Derfor er det viktig at du pleier motivasjonen for å trene til maraton gjennom hele treningsperioden. For å være motivert er det viktig at du har full kontroll på treningen, og at du ikke hele tiden driver på grensen av hva du tåler av trening. Gå noe ned på treningsmengden hver tredje eller fjerde uke for å hente deg inn igjen. Variere treningen og gjennomføre alternativ trening der det er ønskelig. Gjennomføre korte treningsøkter for at det skal være enklere å opprettholde kontinuitet i treningen.

4. Suksess i maraton med langturer

De ukentlige langturene du gjennomfører i opptreningen til maraton kan være en simulering på det å løpe maraton. Selv om langturene er kortere en maraton, får du føle på det å opprettholde løpingen når du er sliten fysisk og mentalt. Andre fordeler med å løpe maraton er at øker fettforbrenningen og gjør kroppen mer energieffektiv ved at du ofte trener med lave glykogenlagre når du løper langturer. Ha som mål å øke lengden på langturene gradvis gjennom hele treningsperioden, helt frem til nedtrapping før maraton.

5. Å trene regelmessig til maraton

I hvilken grad du greier å trene regelmessig til maraton, kan være viktig for din suksess med distansen. Å trene med kontinuitet vil gjøre at du har en jevn og god formutvikling. Selv i perioder der du er forkjølet, bør du ha som mål å bevege deg litt gjennom å gå turer eller gjennomføre annen alternativ trening som ikke krever for mye av deg. Fordele treningsøktene jevnt utover i uka, og øk frekvensen på treningsøktene med utgangspunkt i den totale treningsmengden i løpet av en uke.

Relaterte artikler:

Trene til maraton med stigningsløp

Hvor lang tid på å trene til maraton

Om forfatteren

Legg inn kommentar