5 km testløp på bane

5 km testløp på bane. Etter å gjennomført første fase av periodisering av løpetrening for maraton, løp jeg 5 km for å teste ut aerob kapasitet og fart.

Periodisering av løpetrening

Periodisering av løpetrening vil si at du deler inn treningsprogrammet inn i bolker eller faser. Disse fasene vil typisk ha en varighet på et bestemt antall uker. Innenfor hver fase legger du opp en type trening. For løping kan det være at du innenfor en bestemt treningsperiode skal trene opp fart, mens for en annen periode kan det være at hovedfokuset skal ligge på utholdenhetstrening.

Treningsprogrammet jeg følger er periodisert i bolker der første fase er lagt opp med løpetrening tilpasset 5 og 10 km, med testløp på henholdsvis 5 km og 10 km i løpet av fjorten dager.

Mål med testløp

Målet med testløpet er å teste formen over 5 km, og prøve å se denne resultatet av denne testen i lys av formutviklingen frem mot maraton til høsten. Videre er målet med testløpet også å måle eventuell fremgang i aerob kapasitet.

Gjennomføring av testløpet

Følgende ble gjennomført denne treningsøkta:

Strategien i forkant av dette testløpet var å ta det litt roligere de 2 første kilometerne, for å teste ut dagsformen, for så å gradvis øke intensiteten utover i testløpet. Jeg synes denne strategien i stor grad var vellykket, selv om målet var å løpe på 20 minutter eller bedre.

Intensitet

Oppvarming og testløp ble gjennomført med følgende intensitet:

De siste 3 kilometerne av testløpet ble gjennomført med på terskel og godt over dette. Det gikk likevel greit, og noe av årsaken til det er nok at de to første kilometerne ikke gikk altfor hardt.

Evaluering av 5 km testløp

Jeg sier meg godt fornøyd med å løpe 5 km på 20:38. Jeg merker at jeg har økt min aerobe kapasitet i løpet av den perioden jeg har trent for maraton. Neste testløp blir på 10 km, og denne testen skal jeg ta om fjorten dager.

Relaterte artikler:

Trene for å løpe 5 km under 20 min

Tempotrening for å løpe 5 km under 20 min

Om forfatteren

Legg inn kommentar