5 km med 20 min hastighet

5 km med 20 min hastighet. Lær mer om hvordan du kan bruke SpurtCoach løpekalkulator for å beregne hastighet på 5 km på 20 min.

Hastighet for 5 km på 20 min

Bruk SpurtCoach fartskalkulator for å estimere hastighet på 5 km på 20 minutter. Legg inn distanse og tid, og klikk ‘Beregne fart’ for å få gjennomsnittsfarten for 5 km.

Gjennomsnittsfarten for 5 km under 20 minutter blir 4 minutter per km. Hvis du ikke er veldig dyktig på å holde en jevn fart gjennom hele distansen, vil det være naturlige variasjoner med tanke på hvilken fart du til enhver tid greier å holde. Derfor kan det være lurt å ha en strategi for hvordan du vil legge opp løpet.

Variasjon i hastighet når du løper 5 km

Det er fullt mulig å løpe i en jevn hastighet når du løper en relativt kort distanse som 5 km. Likevel vil det være naturlige variasjoner med tanke på hvilken fart du holder når du løper 5 km på 20 minutter. Det kan være at du åpner i en høyere gjennomsnittsfart enn den du må holde for å løpe 5 km under 20 minutter, og at du avslutter med en lavere gjennomsnittsfart. En annen strategi for hvordan du legger opp løpet, kan være at du åpner i en litt lavere fart enn gjennomsnittsfarten, og øker farten gradvis gjennom hele løpet. Da får kroppen tid til venne seg til økt belastning, og kan gjøre det enklere å løpe på tiden du ønsker.

5 km på 20 min hastighet

Flere faktorer vil være avgjørende for om du greier å holde gjennomsnittsfarten som gjør at du greier å løpe 5 km på 20 minutter. Første bud er at du er trent for å holde denne farten. Når du stiller på startstreken bør du være ærlig med deg selv, og holde den farten du er trent for.

Relaterte artikler:

Løpetrening for 5 km under 20 min

Trene for å løpe 5 km under 20 min

Om forfatteren

Legg inn kommentar