5 km for å beregne sluttid på maraton

5 km for å beregne sluttid på maraton. Bruk SpurtMarathon for å beregne med hvilken tid du kan løpe maraton basert på hvor raskt du løper 5 km.

Bruk tid på 5 km for å estimere sluttid på maraton

Bruk SpurtMarathon for å kalkulere din sluttid på maraton. Ved å legge inn tiden du har løpt 5 km på i konkurranse eller i et testløp, vil SpurtMarathon beregne en sluttid for deg på maraton. Du kan velge mellom å legge inn 1-2 tider du har løpt 5 km på for å estimere en sluttid på maraton.

Estimere sluttid på maraton med SpurtMarathon

Andre faktorer som kan påvirke din sluttid på maraton

Kalkulatoren estimerer en sluttid utelukkende basert på tidene du har løpt kortere distanser på. Når du løper maraton, vil det være en rekke andre faktorer som spiller inn, og som vil påvirke din sluttid. Blant annet vil løypeprofil, temperatur og dagsform spille inn på hvilken sluttid du får. Likevel kan det å kalkulere din sluttid være en motivasjonsfaktor for din trening, og være et mål du kan jobbe mot.

Relaterte artikler:

10 km fart for maraton

Om forfatteren

Legg inn kommentar