5 grunner til at restitusjon gjør deg til en bedre løper

Restitusjon er det som kan få det beste ut av deg som løper. Lær mer om hvorfor restitusjon gjør deg til en bedre løper.

Restitusjon når du trener løping

Det er vanlig å gjennomføre restitusjon på to måter når du trener løping. Den ene måten er å ha fullstendig hvile, som innebærer at du ikke gjennomfører noen typer trening over en gitt periode. Den andre måten du kan restituere når du trener løping, er ved restitusjonstrening. Restitusjonstrening er når du gjennomfører lett trening med så lav intensitet og belastning, at du ikke avbryter den pågående restitusjonsprosessen. Hvilken type restitusjon du velger løping avhenger av ditt behov for restitusjon, og du må gjøre en vurdering fra gang til gang hva som er ditt behov. Den beste måten å avgjøre behovet for restitusjon, er antakelig ved å lytte til kroppen. Den vil si ifra når nok er nok. Respektere og følg signalene kroppen gir deg. Alltid.

1. Restitusjon kan forebygge skader når du trener løping

Den viktigste grunnen til at du bør restituere tilstrekkelig, er at du reduserer risikoen for skader. Skader er en effektiv stopper for at du skal nå ditt potensial som løper. Mange løpere fortsetter å trene på skader, noe som kan gjøre at skaden blir kronisk, at skaden blir permanent. Du vil ikke havne i den situasjonen. Derfor er tilstrekkelig med restitusjon et alfa og omega for deg som løper.

2. Restitusjon gjør at du har bedre effekt ut av treningen

Nok restitusjon vil gjøre deg til en bedre løper. Når du restituerer tilstrekkelig lar du kroppen får tid nok til å reparere ødelagt muskulatur, og tid nok til å bygge opp igjen et overskudd. Kroppen blir klar for mer trening. Du blir sterkere fysisk til å tåle økt belastning, og vil på den måten også redusere risikoen for skader. Når du til enhver tid er ferdig restituert før neste treningsøkt, vil du yte bedre, fordi du er sterkere og har mer overskudd. Dette gjelder spesielt når du skal gjennomføre løpetrening med moderat til hard intensitet.

3. Restitusjon gjør deg mer motivert for løping

Løping trenger ikke bare gjøre deg fysisk sliten, men også sliten mentalt. Har du trent mye løping over en periode, kan det gjøre deg sliten også mentalt. Å holde fokus oppe på løpetreningen du til enhver tid gjennomfører kan være slitsomt. Restitusjon kan bidra til at motivasjonen for løping kommer tilbake, og du får lyst til å løpe mer.

4. Restitusjon kan gjøre at du blir sjeldnere syk

Tilstrekkelig med restitusjon kan gjøre at det går lenger mellom hver gang du blir forkjølet. Løpetrening bryter ned kroppen, før den gradvis bygger seg opp igjen gjennom restitusjon. Går du oftere med underskudd på restitusjon, kan det gjøre deg mer mottakelig for virus og bakterier. Ved å restituere tilstrekkelig og gå ned på treningsmengde og intensitet i perioder, kan det bidra til at du mer sjelden blir syk.

5. Restitusjon gir deg en jevn og god formutvikling

Tilstrekkelig med restitusjon kan bidra til at du har en jevnere og bedre formutvikling. Restitusjon reduserer risikoen for skader, gir bedre effekt på trening og kan gjøre at du ikke er forkjølet så ofte. Alt dette kan bidra til at du har jevn og god formutvikling, der du blir en sterkere, raskere og mer utholdende løper. Restitusjon er det som gjør deg til en bedre løper.

Restitusjon gjør deg til en bedre løper

Hvor mye restitusjon du trenger, og i hvilken grad du skal ha fullstendig hvile eller gjennomføre restitusjonstrening, avhenger av hvordan og hvor mye du trener og din restitusjonstid. Noen løpere restituerer raskere, også med samme type trening. Trener du med moderate treningsmengder og med lav intensitet, vil det kreve mindre restitusjon enn hvis du trener med høye treningsmengder og hard intensitet. Trener du på denne måten, vil det øke risikoen for å bli skadet, og det gjelder løpere på alle nivå. Du bør alltid ha en gradvis økning i treningsmengde, i takt med at kroppen blir sterkere og bedre i stand til å absorbere belastningen den blir påført.

Relaterte artikler:

Viktigheten av restitusjon når du trener løping

Jogging som restitusjon

Om forfatteren

Legg inn kommentar