1000 meter intervaller

1000 meter intervaller. Lær hvordan du kan øke aerob kapasitet og utholdenhet og bli en raskere løper med intervaller på 1000 meter.

Intervalltrening 1000 meter

Løpetrening der du trener intervaller på 1000 meter er klassisk intervalltrening med lange intervaller. 1000 meter intervaller er effektiv trening for å bygge opp aerob kapasitet og utholdenhet, og for å trene opp hurtighet for de fleste distanser du trener for.

I denne artikkelen vil du lære mer om hvordan du kan trene 1000 meter intervaller.

Hvorfor trene intervall på 1000 meter

Som nevnt innledningsvis kan 1000 meter intervaller bidra til at å øke din aerobe kapasitet som løper. Aerob kapasitet vil si evnen til å løpe over lenger tid med høyere intensitet. Hvor god kapasitet avhenger av hvor effektiv kroppen er til å transportere oksygenrikt blod til muskelcellene. Å trene langintervaller på denne måten kan altså bidra til at du blir bedre i stand til å løpe i et høyere tempo eller fart, uten at du nødvendigvis må øke intensiteten. Du vil orke mer uten at du bruker mer krefter. Når du løper 1000 metere med høy intensitet kan det bidra til å stimulere de raske muskelfibrene i muskulaturen din, som igjen kan gjøre deg til en raskere løper.

Hvor ofte du bør løpe 1000 meter intervall

Hvor ofte du bør løpe intervall på 1000 meter vil variere, avhengig av hva du trener for, og i hvilken fase i treningsprogrammet du er i. Dersom du har en økt intervalltrening hver uke, kan du veksle mellom å løpe lange og korte intervaller, annenhver uke. Dersom du periodiserer treningsprogrammet ditt kan det være 1000 metere kan inngå i en senere fase av treningsprogrammet, der du eksempelvis trener mer spesifikt for distansen du har som mål, og at du trener kortere intervaller i en tidligere fase av treningsprogrammet. Som nybegynner kan det hende at 1000 meter intervaller blir for langt, og at du må gradvis bygge opp formen for å greie å løpe så lange intervaller.

Hvor du kan løpe 1000 meter intervaller

Variere hvor du trener 1000 meter, og på hvilket underlag. Trener du for en distanse i kupert terreng kan det være effektivt å trene intervall på 1000 meter i lignende terreng. Motbakketrening med 1000 metere kan være effektiv trening for lenger distanser som maraton.  Ønsker du å løpe 1000 meter intervaller i høyere fart, kan intervalltrening på bane være et alternativ.

Progressive intervaller på 1000 meter

Progressive intervalltrening betyr at du bør øke intensiteten gradvis innenfor hvert intervall, og fra ett intervall til det neste. Det beste er hvis du greier å øke intensiteten gjennom hele distansen. Det er spesielt viktig at du løper det første intervallet roligere enn det du klarer, slik at kroppen ikke får en sjokkartet åpning på intervalltreningen. Å gjennomføre 1000-meteren progressivt kan bidra til at kroppen får en gradvis tilvenning til økt belastning, noe som kan redusere risikoen for skader. Dette fordi muskulatur, sener og ledd er varme og fleksible, og bedre i stand til å tåle belastningen det er å løpe intervall. Progressive intervaller kan videre gjøre slik at du disponerer kreftene bedre gjennom hele intervalløkta, og således får bedre effekt ut av intervalltreningen.

Med hvilken intensitet kan du løpe intervall på 1000 meter

Med hvilken intensitet du kan løpe langintervaller vil avhenge av ditt formnivå, og det vil naturlig variere fra individ til individ. Når 1000 meter intervaller blir løpt progressivt, vil intensiteten ligge på moderat til hard. På denne type intervalltrening bør intensiteten ikke overstige anaerob terskel, som er nivået der muskulaturen ikke lenger får tilført nok oksygen. Du vil relativt raskt bli stiv i muskulaturen dersom du løper over terskel. Som nybegynner bør du starte intervalltreningen med å ligge godt under terskel, hvis ikke kan intervalltreningen bli for tøff å gjennomføre.

Pauser når du løper 1000 meter intervall

Hvor lange og hvordan du gjennomfører pausene mellom hvert 1000 meter intervall kan variere, avhengig av hvilket formnivå du er på og hvor hardt du ønsker å gjennomføre intervalltreningen. Som nybegynner kan du med fordel ha lenger pauser, kanskje så mye som 3 minutter mellom hvert intervall. Mer erfarne løpere kan ha pauser som varierer mellom 90 sekunder og 2 minutter. Felles for all hvile når du løper 1000 metere er at du holder deg i bevegelse i pausen, for å unngå å stivne i muskulaturen. Gå rolig i pausene, helt frem til neste intervall starter. Dersom du ønsker å løpe 1000 meter intervaller på terskel, kan du ha aktive pauser der du jogger som pause. Da vil pulsen ikke gå helt ned, og du kommer raskt opp i terskel igjen når neste intervall starter.

Restitusjon etter treningsøkter med 1000 meter intervaller

Du kan velge om du tar en hviledag dagen etter en intervalløkt med 1000 metere, eller om du gjennomfører restitusjonstrening. Hva du velger vil avhenge av hvordan du føler deg dagen etter. Er du sliten, stiv og støl et døgn etter intervalltreningen, skal du ha en hviledag, slik at muskulatur, sener og ledd får tid til å bygge seg opp igjen. Har du overskudd og beina er fine, kan du gjennomføre lett løpetrening med svært lav intensitet. Husk at restitusjonstrening ikke skal være hardere enn at du ikke avbryter restitusjonsprosessen i kroppen din, og det kan bety at du må veksle mellom å gå og jogge.

1000 meter intervaller

Intervaller med 1000 metere er en klassisk måte å trene intervall på. 1000 meter intervaller kan være en effektiv måte å trene opp din aerobe kapasitet og bli en raskere løper. Tilpass pausene etter ditt formnivå, og hvor hardt du ønsker å gjennomføre intervalltreningen. Sørg for riktig og tilstrekkelig med restitusjon i etterkant av denne type intervalltrening.

Relaterte artikler:

Hvordan løpe lange intervaller for å komme i form

Effektiv intervalltrening for å komme i form med løping

Om forfatteren

Legg inn kommentar