10 km på 45 min hastighet

Lær mer om hvordan du kan trene for å løpe 10 km på 45 min fart, og hvordan du kan bruke en VDOT kalkulator for beregne din hastighet på trening.

Trene for å løpe på 10 km 45 min fart

For å løpe 10 km på 45 minutter må du holde en gjennomsnittshastighet på 4:30 per km, eller 13,3 km/h. For å greie å holde denne farten i 10 km er du avhengig av variert løpetrening med lav, moderat og noe hard intensitet. Da kan du trene rolig løping, langturer, intervalltrening, tempotrening og fartslek, der du trener med vekslende intensitet. Hovedvekten av treningen bør være med lav intensitet, gjennom langturer og rolig løping, mens en mindre del av treningen kan være med moderat til hard intensitet, med intervaller og tempotrening.

VDOT kalkulator for estimere hastighet på trening

Selv om intensiteten alltid bør være styrende når du trener for å løpe 10 km på 45 min fart, kan det være interessant å vite noe om med hvilken fart du kan holde på trening for distansen. En VDOT kalkulator kan beregne dine hastigheter på trening, basert på tiden du bruker på distansen.

RunCulator

Velg fanen ‘VDOT kalkulator’ nedenfor, og legg inn 10 km distanse og 45 minutter,som er tiden du skal bruke på distansen. Velg deretter ‘Hastighet på trening’. Da vil du få opp treningssoner på forskjellige typer trening du kan gjennomføre når du skal trene deg opp til å løpe 10 km på 45 minutter. Du må teste ut for å se om treningshastigheten er i samsvar med intensiteten du skal holde på forskjellig trening, og justere ved behov.

Relaterte artikler:

Hva er VDOT?

RunCulator

Om forfatteren

Legg inn kommentar