1 kubikk ved vekt

Hardtre og bartre har tilnærmet lik brennverdi ved et gitt fuktinnhold og vekt. Lær mer om hvor mye 1 kubikk ved veier.

Hvor tung er en kubikkmeter ved? Hardtre og bartre har tilnærmet lik brennverdi ved et gitt fuktinnhold og vekt. Forskjellen å merke seg er vekt: gjennomsnittlig tetthet av norsk hardtre er omtrent 700 kg per kubikkmeter, mens gjennomsnittlig tetthet av bartre er omtrent 500 kg per kubikkmeter.

Relatert: Vekt på1000 liter ved

Referanser

Om forfatteren